Boule

Boule. Foto: Bengt Grönkvist

Boule – ett kul spel för alla.

Boulen har uppehåll.

Plats: Boulebanorna vid klubbhuset.

Se aktuella tider i Aktivitetskalendern.

Aktiviteter & ledare

Vi söker engagerade ledare för alla typer av aktiviteter som du/ni skulle vara intresserade av att leda, detta gäller ny som gammal aktivitet.

Är du intresserad? Kontakta styrelsen via vår e-post: styrelsen@muskoif.se

Färdigheter

Upplagt på

1 februari, 2017